Chromatograf gazowy Agilent 6890N z detektorami FID i TCD

Instrument: Chromatograf gazowy Agilent 6890N z detektorami FID i TCD

Lokalizacja: laboratorium 240

Chromatograf wyposażony w detektor FID i TCD oraz kolumny Innowax i HP-5. Aparat wykorzystywany do monitorowania przebiegu katalitycznych reakcji utleniania węglowodorów.

 

Osoba kontaktowa:

dr inż. Katarzyna Pamin 

Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową.