Chromatograf gazowy Clarus 500 firmy Perkin-Elmer z detektorem FID i TCD

Instrument:  Chromatograf gazowy Clarus 500 firmy Perkin-Elmer  z detektorem FID  i TCD

Lokalizacja: laboratorium 040

Chromatograf wyposażony w detektor FID i TCD oraz kolumny Elite-1MS i Elite-5MS. Aparat wykorzystywany do monitorowania postępu katalitycznych reakcji uwodornienia węglowodorów prowadzonych w warunkach podwyższonego  ciśnienia.

Osoba kontaktowa: dr inż. Katarzyna Pamin, tel. 12 6395 153

Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową.