Chromatograf gazowy Perkin-Elmer Clarus 500 z detektorem FID i TCD

Aparatura: Chromatograf gazowy Perkin-Elmer Clarus 500 z detektorem FID i TCD

Lokalizacja: laboratorium 040

Informacje ogólne:

Aparat wykorzystywany do monitorowania postępu katalitycznych reakcji uwodornienia węglowodorów prowadzonych w warunkach podwyższonego  ciśnienia.

Wyposażenie:

  • detektory FID i TCD,
  • kolumny Elite-1MS i Elite-5MS.

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Katarzyna Pamin, tel. +48 12 6395 153

Zasady dostępu: Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową.