Chromatograf gazowy Clarus 500 firmy Perkin-Elmer z detektorem FID

Instrument:  Chromatograf gazowy Clarus 500 firmy Perkin-Elmer  z detektorem FID

Lokalizacja: laboratorium 039

Chromatograf wyposażony w detektor FID oraz kolumny CP-Chiralsil-Dex CB i Elite-5MS. Aparat wykorzystywany do monitorowania postępu reakcji katalitycznych prowadzonych w warunkach niskich ciśnień (maks. 10 bar).

Osoba kontaktowa: 
dr Dorota Duraczyńska tel. 12 6395 147 lub 12 6395 204

Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową