Chromatograf gazowy GC Agilent Technologies 7890B

Instrument: Chromatograf gazowy GC Agilent Technologies 7890B

Lokalizacja: 227

Wyposażenie: detektory TCD/FID, reaktor przepływowy

Osoba kontaktowa: Katarzyna Samson +48 12 6395161

Warunki użytkowania: pomiary wykonuje osoba kontaktowa

Uwagi: GC podpięty do układu do badań aktywności katalitycznej w reaktorze przepływowym, badana reakcja UOW (utleniające odwodornienie alkanów C2-C4)