Chromatograf gazowy GC HP 5890

Instrument: Chromatograf gazowy GC HP 5890

Lokalizacja: 227

Wyposażenie: detektory TCD/FID, reaktor przepływowy

Osoba kontaktowa: Michał Śliwa +48 12 6395162, Katarzyna Samson +48 12 6395161

Warunki użytkowania: pomiary wykonuje osoba kontaktowa

Uwagi: GC podpięty do układu do badań aktywności katalitycznej w reaktorze przepływowym, badana reakcja do uzgodnienia z M. Śliwą