Układ katalityczny z chromatografem gazowym Hewlett Packart 5890

Aparatura: Układ katalityczny z chromatografem gazowym HP 5890 (Stdz 8a-2303)

Lokalizacja: laboratorium 227

Informacje ogólne:

GC podpięty do układu do badań aktywności katalitycznej w reaktorze przepływowym, badana reakcja do uzgodnienia z M. Śliwą

Wyposażenie:

  • detektory TCD/FID,
  • reaktor przepływowy

Osoba kontaktowa:
dr Michał Śliwa tel. +48 12 6395 162
dr Katarzyna Samson tel. +48 12 6395 161

Zasady dostępu: pomiary wykonuje osoba kontaktowa