Chromatograf gazowy Perkin-Elmer Clarus 500 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID

Aparatura: Chromatograf gazowy Perkin-Elmer Clarus 500 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID

Lokalizacja: laboratorium 042

Informacje ogólne:

Chromatograf wykorzystywany jest do wyznaczania rodzaju i stężeń składników w próbkach ciekłych pobranych podczas reakcji.

Wyposażenie:

  • detektor FID,
  • kolumna kapilarna Perkin Elmer Elite-5 MS (nastrzyk w trybie split, gaz nośny hel).

Osoba kontaktowa: dr Robert Kosydar, tel. +48 12 6395 108

Zasady dostępu
: Dostęp po szkoleniu i uzgodnieniu z osobą kontaktową oraz kierownikiem grupy (prof. Alicja Drelinkiewicz).