Chromatograf gazowy GC Perkin-Elmer Clarus 500 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID

Instrument: Chromatograf gazowy GC Perkin-Elmer Clarus 500 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID

Lokalizacja: laboratorium 042

Wyposażenie: Chromatograf gazowy GC wyposażony w detektor FID i kolumnę kapilarną Perkin Elmer Elite-5 MS (nastrzyk w trybie split, gaz nośny hel). Chromatograf wykorzystywany jest do wyznaczania rodzaju i stężeń składników w próbkach ciekłych pobranych podczas reakcji.

Osoba kontaktowa: dr Robert Kosydar, +48 12 6395108

Warunki użytkowania: Dostęp po szkoleniu i uzgodnieniu z osobą kontaktową oraz kierownikiem grupy (prof. Alicja Drelinkiewicz).