Chromatograf gazowy HP 6890

Instrument: Chromatograf gazowy HP 6890

Lokalizacja:
227

Wyposażenie: integrator, kolumna pakowana

Osoba kontaktowa: Mariusz Gackowski, +48 12 6395162

Warunki użytkowania: po uzgodnieniu z operatorem