Chromatograf gazowy Perkin-Elmer-900 z detektorem FID

Instrument: Chromatograf gazowy Perkin-Elmer-900 z detektorem FID

Lokalizacja: laboratorium 240

Chromatograf wyposażony w detektor FID oraz kolumnę pakowaną Porapak S. Aparat wykorzystywany do monitorowania przebiegu katalitycznej reakcji odwodnienia alkoholi prowadzonej w reaktorze przepływowym.

Osoba kontaktowa:
dr inż. Katarzyna Pamin, tel. 12 6395 153

Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową.