Chromatograf gazowy Perkin-Elmer-900 z detektorem FID

Aparatura: Chromatograf gazowy Perkin-Elmer-900 z detektorem FID

Lokalizacja: laboratorium 240

Informacje ogólne:

Aparat wykorzystywany do monitorowania przebiegu katalitycznej reakcji odwodnienia alkoholi prowadzonej w reaktorze przepływowym.

Wyposażenie:

  • detektor FID,
  • kolumnę pakowaną Porapak S.

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Katarzyna Pamin, tel. +48 12 6395 153

Zasady dostępu: Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową.