Chromatograf gazowy Clarus 580, Perkin Elmer

Instrument: Chromatograf gazowy Clarus 580, Perkin Elmer

Lokalizacja: 011

Wyposażenie:
detektor FID i TCD, GC sprzężony z aparatura katalityczną do pomiarów on-line konwersji alkoholi (utleniania i odwadniania etanolu) w fazie gazowej w zakresie temperatur do 300 oC na stałym katalizatorze

Osoba kontaktowa: Urszula Filek, 12 6395186

Warunki użytkowania: po ustaleniu terminu i oddaniu katalizatorów do laboratorium pomiar wykonuje osoba kontaktowa