Układ katalityczny z chromatografem gazowym Perkin Elmer Clarus 580

Instrument: Układ katalityczny z chromatografem gazowym Perkin Elmer Clarus 580

Lokalizacja: laboratorium 011

Informacje ogólne:

Chromatograf gazowy Clarus 580, Perkin Elmer z detektorami FID i TCD, GC sprzężony z aparatura katalityczną do pomiarów on-line konwersji alkoholi (utleniania i odwadniania etanolu) w fazie gazowej w zakresie temperatur do 300 oC na stałym katalizatorze.

Osoba kontaktowa: dr Urszula Filek, tel.: +48 12 6395 186

Zasady dostępu: po ustaleniu terminu i oddaniu katalizatorów do laboratorium pomiar wykonuje osoba kontaktowa