Chromatograf gazowy TRACE GC z detekcją masową (detektor DSQ II) i termodesorberem STD 1000

Instrument: Chromatograf gazowy TRACE GC z detekcją masową (detektor DSQ II), detektorem FID i termodesorberem STD 1000

System GC/MS/DS: TRACE GC Ultra i DSQ 2 firmy Thermo Electron Corporation Desorber termiczny STD 1000 firmy Dani

Lokalizacja: laboratorium 010

 Wyposażenie:
    detektor MS: analizator kwadrupolowy, zakres mas 1- 1050 amu, kolumna TR-5MS
    detektor FID, kolumna Rtx-5
    autosampler TriPlus
    desorber termiczny DANI STD 1000
    biblioteka widm MS

 Osoby kontaktowe:   dr Joanna Kryściak-Czerwenka, tel. 12 6395 164, dr Robert Karcz, tel. 12 6395 164

 Aparatura dostępna po przeszkoleniu i pod nadzorem wg. grafiku pracy.