Chromatograf gazowy TRACE GC z detekcją masową (detektor DSQ II) i termodesorberem STD 1000

Instrument: Chromatograf gazowy TRACE GC z detekcją masową (detektor DSQ II), detektorem FID i termodesorberem STD 1000

 

System GC/MS/DS: TRACE GC Ultra i DSQ 2 firmy Thermo Electron Corporation

Desorber termiczny STD 1000 firmy Dani

 

Lokalizacja: laboratorium 010

 

Wyposażenie:

  • detektor MS: analizator kwadrupolowy, zakres mas 1- 1050 amu, kolumna TR-5MS
  • detektor FID, kolumna Rtx-5
  • autosampler TriPlus
  • desorber termiczny DANI STD 1000
  • biblioteka widm MS

 

Osoby kontaktowe:

dr Joanna Kryściak-Czerwenka, tel. 12 6395 164

dr Robert Karcz, tel. 12 6395 164

 

Aparatura dostępna po przeszkoleniu i pod nadzorem wg. grafiku pracy.