Układ katalityczny z chromatografem gazowym Perkin-Elmer, AutoSystem XL, z detektorem TCD

Instrument: Układ katalityczny z chromatografem gazowym AutoSystem XL, firmy Perkin-Elmer

Lokalizacja: 011

Informacje ogólne:

Aparatura do pomiarów konwersji alkoholi (1-butanol) w fazie gazowej w zakresie temperatur do 180 oC na stałym katalizatorze

Wyposażenie:

  • detektor TCD,
  • GC sprzężony z aparatura katalityczną

Osoba kontaktowa:  dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka, tel.: +48 12 6395 157

Zasady dostępu: po ustaleniu terminu i oddaniu katalizatorów do laboratorium pomiar wykonuje osoba kontaktowa