Chromatograf gazowy firmy Perkin-Elmer, AutoSystem XL, z detektorem TCD

Instrument: Chromatograf gazowy AutoSystem XL, firmy Perkin-Elmer

Lokalizacja: 011

Wyposażenie: detektor TCD, GC sprzężony z aparatura katalityczną do pomiarów konwersji alkoholi (1-butanol) w fazie gazowej w zakresie temperatur do 180 oC na stałym katalizatorze

Osoba kontaktowa:
  Anna Micek-Ilnicka, 12 6395157

Warunki użytkowania: po ustaleniu terminu i oddaniu katalizatorów do laboratorium pomiar wykonuje osoba kontaktowa