Aktualności.

Deklaracje członkowskie

deklaracja PKK [doc] [pdf]

deklaracja PTCH http://www.ptchem.pl/zapisz-si

Składki członkowskie PKK i PTChem

Składki członkowskie Polskiego Klubu Katalizy wynoszą w 2016 roku:

                50,- zł dla członków zwyczajnych

                15,- zł dla studentów, doktorantów i emerytów

Dla członków Klubu będących jednocześnie członkami Polskiego Towarzystwa Chemicznego składki rozliczane są wspólnie, z zachowaniem praw i przywilejów obu stowarzyszeń (pod warunkiem wpłacenia ich za pośrednictwem Polskiego Klubu Katalizy).

Składki prosimy przesyłać przelewem na konto: Polski Klub Katalizy, Kraków, konto:

PKO BP S.A. I O/Kraków Nr 26 1020 2892 0000 5202 0155 6448.

Istnieje też możliwość opłacenia składek gotówką (np. podczas obrad Kollokwium Katalitycznego).