News (in Polish)

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków PKK

Regulaminowe sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Klubu Katalizy odbędzie się 19 marca 2014 (środa) o godzinie 17:00 w sali audytoryjnej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie, ul. Niezapominajek 8, podczas obrad 46. Ogólnopolskiego Kollokwium Katalitycznego.

 

Składki członkowskie PKK i PTChem

Składki członkowskie Polskiego Klubu Katalizy wynoszą w roku 2012:

                50,- zł dla członków zwyczajnych

                15,- zł dla studentów, doktorantów i emerytów

Dla członków Klubu będących jednocześnie członkami Polskiego Towarzystwa Chemicznego składki rozliczane są wspólnie, z zachowaniem praw i przywilejów obu stowarzyszeń (pod warunkiem wpłacenia ich za pośrednictwem Polskiego Klubu Katalizy).

Składki prosimy przesyłać przelewem na konto: Polski Klub Katalizy, Kraków, konto:

PKO BP S.A. I O/Kraków Nr 26 1020 2892 0000 5202 0155 6448.

Istnieje też możliwość opłacenia składek gotówką (np. podczas obrad Kollokwium Katalitycznego).

 

46. Ogólnopolskie Kollokwium Katalityczne

46. Ogólnopolskie Kollokwium Katalityczne odbędzie się w dniach 19-21 marca 2014 w Krakowie, organizowane przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu http://www.ik-pan.krakow.pl

 

57. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem "Chemia dla środowiska i cywilizacji"

56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem odbędzie się w dniach 14-18 września 2014 w Częstochowie. Szczegóły na stronie internetowej http://www.ptchem2014.czest.pl/

 

Materiały dydaktyczne "Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie a środowisko"

Na stronie http://www.ztch.umcs.lublin.pl/index.php/studenci/materialy znajduje się opracowanie "Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie a środowisko", które może być wykorzystywane jako materiał pomocniczy w zajęciach z dyplomantami i doktorantami.