Densytometr Anton Paar GmbH DMA 5000 M

Instrument: Densytometr Anton Paar GmbH DMA 5000 M

Lokalizacja: laboratorium 121

Informacje ogólne:
Aparat umożliwia pomiar gęstości próbek o małej objętości (1 cm3), w zakresie 0 – 3 g/cm3,  z dokładnością 7*10-6 g/cm3.

Osoby kontaktowe:
dr inż. Julia Maciejewska- Prończuk tel. +48 12 6395 202
dr inż. Maria Morga tel. +48 12 6395 202

Zasady dostępu: Pomiary na aparaturze możliwe tylko pod nadzorem, zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem pracy.