Ważne dokumenty

Aktualne

 • Plan zajęć na semestr letni 2013/2014 - PDF.
 • Regulaminu przyznawania stypendiów dla młodych doktorów - PDF
  • Wniosek o przyznanie stypendium dla młodych doktorów (załącznik 1) - DOC
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej (załącznik 2, kryteria oceny) - DOC
 • Prezentacja dotycząca założeń projektu MOL-MED - PDF

Archiwalne

 • Program III Stacjonarnych Warsztatów Naukowych 6-7 grudnia 2013 - PDF
 • Program II warsztatów wyjazdowych 17-21 maja 2013 - PDF
 • Plan zajęć na semestr zimowy 2013/2014 - PDF
 • Plan zajęć na semestr letni 2012/2013- PDF
 • Plan zajęć na semestr zimowy 2012/2013 - PDF.
 • Lista osób zakwalifikowanych w II rekrutacji - PDF.
 • Skład komisji rekrutacyjnej  
 • Wyniki konkursu na tematy prac doktorskich z 04.07.2011 - PDF
 • Ogłoszenie o konkursie na tematy prac doktorskich - PDF
 • Tabela do konkursu tematów - DOC
 • wyniki konkursu na tematy prac doktorskich z 21.12.2010 - PDF

Prezentacje partnerów

 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN - PDF [3.1 Mb]
 • Instytut Farmakologii PAN - PDF 
 • Wydział Chemii UJ - PDF [1.8 Mb]
  • Zespół Fizykochemii Powierzchni i Grupa Teorii Reaktywności Chemicznej WCh UJ - PDF

   Wydział Lekarski - PDF

 • Katedra Biochemii Klinicznej UJ CM - PDF
 • Katedra Biochemii Lekarskiej  UJ CM - PDF
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ CM - PDF
 • Katedra Farmakologii UJ CM - PDF
 • Katedra i Klinika Endokrynologii UJ CM - PDF [1.4 Mb]
 • Katedra Mikrobiologii UJ CM  - PDF
 • Katedra Ortodoncji UJ CM - PDF
 • Katedra Pediatrii Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii UJ CM - PDF
 • Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej UJCM w Krakowie - PDF
 • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia - PDF
 • Oddział Leczenia Depresji UJ CM - PDF
 • Pracownia Ekologii UJ CM - PDF
 • Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii, II Klinika Kardiologii UJ CM - PDF
 • Zakład Immunologii Klinicznej UJ CM - PDF
 • Zakład Neurogenetyki Katedra Neurologii UJ CM - PDF
 • Zakład Transplantologii CM UJ - PDF

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.