InterDokMed - DOKUMENTY

STYPEDNIUM

 

  • Wniosek o stypendium naukowe z projektu PO WER InterDokMed [MS Word] [PDF]
  • Regulamin przyznawania stypendiów naukowych doktorantom Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed [PDF]
  • Oświadczenie uczestnika projektu InterDokMed [MS Word]
  • Dane uczestnika projektu InterDokMed [MS Word]
  • Umowa stypendialna PO WER [MS Word]