InterDokMed - DOKUMENTY

 

    STYPENDIUM Z PROJEKTU PO WER

 • Wniosek o stypendium naukowe z projektu PO WER dla II-IV roku [MS Word] [PDF]
 • Wniosek o stypendium naukowe z projektu PO WER InterDokMed dla I roku [MS Word] [PDF]
 • Regulamin przyznawania stypendiów naukowych doktorantom Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed [PDF]
 • Umowa stypendialna PO WER [MS Word]


  DOKUMENTACJA PO WER

 • Oświadczenie uczestnika projektu InterDokMed [MS Word]
 • Dane uczestnika projektu InterDokMed [MS Word]  UTWORZENIE InterDokMed

 • Zarządzenie IKiFP PAN o utworzeniu InterDokMed [PDF]
 • Inter Dok Med UTWORZENIE Zarzadzenie IKi FP bez podpisuZałacznik nr 1 (Program studiów) [PDF]
 • Załacznik nr 2 (Zasady rekrutacji) [PDF]