seo writing service phd personal statement western civilization research paper topics doing literature review best creative writing blogs custom writing experts apa annotation

InterDokMed - DOKUMENTY

 

    STYPENDIUM Z PROJEKTU PO WER

 • Obowiązek informacyjny dla osób pobierających stypendium [PDF]

 • Wniosek o stypendium naukowe z projektu PO WER dla II-IV roku I NABÓR [MS Word] [PDF]
 • Wniosek o stypendium naukowe z projektu PO WER dla II-IV roku II NABÓR [MS Word] [PDF]

 • Wniosek o stypendium naukowe z projektu PO WER InterDokMed dla I roku [MS Word] [PDF]

 • Regulamin przyznawania stypendiów naukowych doktorantom Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed [PDF]
 • Umowa stypendialna PO WER [MS Word]


  DOKUMENTACJA PO WER

 • Oświadczenie uczestnika projektu InterDokMed [MS Word]
 • Dane uczestnika projektu InterDokMed [MS Word]  UTWORZENIE InterDokMed

 • Zarządzenie IKiFP PAN o utworzeniu InterDokMed [PDF]
 • Załącznik nr 1 (Program studiów) [PDF]
 • Załącznik nr 2 (Zasady rekrutacji) [PDF]