Na skróty

Przypomnienie hasła

Dyfraktometr rentgenowski proszkowy Panalytical X'PERT PRO MPD - zasady dostępu

Instrument: Dyfraktometr rentgenowski proszkowy Panalytical X'PERT PRO MPD

Lokalizacja: laboratorium 112

Wyposażenie:

  • uchwyt bezodbiciowy,
  • automatyczny zmieniacz próbek,
  • uchwyt do badan w kapilarach,
  • przystawka do pomiarów w geometrii transmisyjnej,
  • baza danych PDF-4+

Osoby kontaktowe:
prof. dr hab Wiesław Łasocha tel. +48 12 6395 115/113
dr Łukasz Kuterasiński
mgr Adrianna Sławińska

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu użytkownika, do pracy pod nadzorem, według grafiku pracy aparatu.