Na skróty

Przypomnienie hasła

Dyfraktometr rentgenowski proszkowy Panalytical X'PERT PRO MPD - zasady dostępu

Instrument: Dyfraktometr rentgenowski proszkowy Panalytical X'PERT PRO MPD

 

Lokalizacja: laboratorium 112

Wyposażenie:

  • uchwyt bezodbiciowy, 
  • automatyczny zmieniacz próbek,
  • uchwyt do badan w kapilarach,
  • przystawka do pomiarów w geometrii transmisyjnej,
  • baza danych PDF-4+ 

 

Osoba kontaktowa:

Dr Dariusz Mucha     

Prof. Wiesław Łasocha

Mgr Barbara Bożek

Tel. 126395115

Aparatura dostępna po przeszkoleniu użytkownika, do pracy pod nadzorem, według grafiku pracy aparatu.