Dyfraktometr rentgenowski proszkowy Siemens D5005 - zasady dostępu

Instrument: Dyfraktometr rentgenowski proszkowy Siemens D5005
 
Lokalizacja: laboratorium 112

Wyposażenie:

  • wysokotemperaturowa komora reakcyjna XRK-900 (Anton Paar),
  • przystawka GIA do pomiarów w geometrii grazing incidence (Bruker),
  • baza danych PDF-2.

Osoba kontaktowa:
prof. dr hab Wiesław Łasocha tel. 126395 115
dr Łukasz Kuterasiński  
mgr Adrianna Sławińska

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu użytkownika, do pracy pod nadzorem, według grafiku pracy aparatu.