Dyfraktometr rentgenowski proszkowy Siemens D5005 - zasady dostępu

Instrument: Dyfraktometr rentgenowski proszkowy Siemens D5005

 

Lokalizacja: laboratorium 112

Wyposażenie:

  • wysokotemperaturowa komora reakcyjna XRK-900 (Anton Paar)
  • przystawka GIA do pomiarów w geometrii grazing incidence (Bruker)
  • baza danych PDF-2

    

   Osoba kontaktowa:

   Dr Dariusz Mucha  

   Prof. Wiesław Łasocha

   Mgr Barbara Bożek

   Tel. 126395115

   Aparatura dostępna po przeszkoleniu użytkownika, do pracy pod nadzorem, według grafiku pracy aparatu.