Dyrekcja

Prof. dr hab. Małgorzata Witko

Dyrektor

tel. +48 12 6395 101

E-mail

Prof. dr hab. Maciej Szaleniec

Z-ca Dyrektora ds Naukowych

tel. +48 12 6395 218

E-mail

Dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj prof. IKiFP PAN

Z-ca dyrektora ds. ogólnych

tel. +48 12 6395 152

E-mail