ETYKA DYSCYPLINA

ETYKA

Kodeks etyki pracownika naukowego (uchwalony 1 grudnia 2016r. na Zgromadzeniu Ogólnym PAN)

Zbiór zasad i wytycznych "Dobre obyczaje w nauce" (Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 7 maja 2010r.)  


RZECZNIK DYSCYPLINARNY

prof. dr hab. Józef Korecki
pełni dyżury w czwartki od 10:00 do 11:00 w pokoju 057
nckoreck(at)cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 165


KOMISJA DYSCYPLINARNA

prof. dr hab. Tomasz Borowski (ncborows(at)cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 154)
prof dr hab. Piotr Warszyński (ncwarszy@cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 223)
dr Dorota Duraczyńska (ncduracz@cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 147)
dr Katarzyna Samson (ncsamson@cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 161)
dr Robert Socha (ncsocha@cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 116)