Etyka w nauce

Kodeks etyki pracownika naukowego 2017

Kodeks etyki pracownika naukowego 2012

Komentarz prof. Zolla do kodeksu etyki


Zbiór zasad i wytycznych "Dobre obyczaje w nauce"
(Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 7 maja 2010r.)  

Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze i badania

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej


RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Prof. dr hab. Mirosław Derewiński (ncderewi(at)cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 154)

Dyżury Rzecznika: wtorek 9.00-13.00, pokój 238

KOMISJA DYSCYPLINARNA

prof. dr hab. Tomasz Borowski (ncborows(at)cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 218)
prof dr hab. Piotr Warszyński (ncwarszy@cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 223)
dr Dorota Duraczyńska (ncduracz@cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 147)
dr Katarzyna Samson (ncsamson@cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 161)
dr Robert Socha (ncsocha@cyf-kr.edu.pl tel: +48 12 6395 116)