Etyka w nauce

Kodeks  etyki  pracownika  naukowego 31.12.2012 - [PDF]

Komentarz prof. A. Zolla do kodeksu etyki naukowca:

http://www.instytucja.pan.pl/images/2013/Komisja_Etyki/Kodeks_etyki_naukowca._Komentuje_prof._Andrzej_Zoll.pdf

 

Opracowanie Ministerstwa pt. „Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej”:

http://www.uwm.edu.pl/wnz/sitefiles/file/badania/20120806_rzetelnosc_broszura_fin.pdf