persuasive writing essays dissertation on factor analysis umsobomvu business plan research paper acknowledgement writing a history essay how to write a self evaluation paper

Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB

Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB zostały utworzone przez pięć jednostek partnerskich:
- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej (WFiIS AGH)
- Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej (WIMiC AGH)
- Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WCh UJ)
- Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN)
- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN)

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich FCB rekrutowani są do jednostki zatrudniającej ich opiekuna naukowego/promotora z dyscypliny wiodącej i podlegają przepisom studiów doktoranckich obowiązujących w tej jednostce, która zapewnia miejsce pracy i niezbędną do pracy naukowej doktoranta aparaturę i materiały.

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich FCB niezależnie od jednostki, w której są afiliowani realizują wspólny program studiów doktoranckich.

STRONA GŁÓWNA ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH FCB

Lista tematów rozpraw doktorskich zgłoszonych przez pracowników IKiFP PAN tematu (wybierz temat dla siebie i skontaktuj się z przyszłym promotorem)

Zasady rekrutacji na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB

Zagadnienia z CHEMII do egzaminu wstępnego na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB

 

FORMULARZE:

Formularz z informacjami do indeksu [wersja DOC]

Wniosek o stypendium doktoranckie dla doktorantów I roku FCB [wersja DOC]

Formularz oceny dydaktyki prowadzonej przez doktoranta [wersja DOC]