Funkcjonalne filmy nanokompozytowe

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE

Głównym tematem naszych badań są filmy polielektrolitowe osadzone na podłożu stałym z wbudowanymi nanoobiektami, takimi jak: nanocząstki, lipidy czy biopolimery, wykorzystywane do tworzenia zaawansowanych układów nanokompozytowych. Skupiamy się na badaniu wpływu struktury hybrydowej i własności powierzchniowych nanokompozytów na ich funkcjonalność i zastosowanie w dziedzinie nowoczesnych materiałów o złożonej strukturze, jak: biomateriały, (bio)sensory czy nanoelektronika. Naszą motywacją jest stworzenie filmów kompozytowych ze specyficznymi właściwościami i powiązanie ich ze strukturą, co zapewni postęp technologiczny w badanych dziedzinach.

Obecnie przedmiotem naszych zainteresowań są:

 • nanonośniki liposomalne
 • nanokompozytowe filmy przewodzące
 • tworzenie wielowarstw polielektrolitowych w warunkach niewodnych

STOSOWANE METODY BADAWCZE

 • mikrowaga kwarcowa z monitorowaną dyssypacją energii
 • elipsometria spektroskopowa
 • spektrofluorymetria
 • zetasizer Nano ZS
 • woltamperometria cykliczna
 • badania zwilżalności metodą siedzącej kropli

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

 • Wyjaśnienie wpływu kotwiczącej warstwy PEI na stabilność i właściwości międzyfazowe wielowarstwowych filmów polielektrolitowych
 • Odkrycie zjawiska niemonotonicznego wzrostu wielowarstw zbudowanych z polielektrolitów będących słabymi elektrolitami
 • Tworzenie filmów nanokompozytowych posiadających właściwości magnetyczne
 • Wyjaśnienie wpływu filmu polielektrolitowego na strukturę osadzonej dwuwarstwy lipidowej
 • Wbudowanie hydrofobowych kropek kwantowych o różnej wielkości do liposomów
 • Tworzenie osadzonych dwuwarstw lipidowych zawierających hydrofobowe kropki kwantowe

WSPÓŁPRACA

 • Uniwersytet Jagielloński, Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii
 • University of Bristol, Wydział Chemii