Na skróty

Przypomnienie hasła

Chromatograf gazowy TRACE GC z detekcją masową (detektor DSQ II) i termodesorberem STD 1000

Aparatura: Chromatograf gazowy TRACE GC z detekcją masową (detektor DSQ II), detektorem FID i termodesorberem STD 1000

Lokalizacja: laboratorium 010

Informacje ogólne:

System GC/MS/DS: TRACE GC Ultra i DSQ 2 firmy Thermo Electron Corporation Desorber termiczny STD 1000 firmy Dani

Wyposażenie:

  • detektor MS: analizator kwadrupolowy, zakres mas 1- 1050 amu, kolumna TR-5MS
  • detektor FID, kolumna Rtx-5
  • autosampler TriPlus
  • desorber termiczny DANI STD 1000
  • biblioteka widm MS

Osoby kontaktowe:
dr Joanna Kryściak-Czerwenka, tel. +48 12 6395 164
dr Robert Karcz, tel. +48 12 6395 164

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu i pod nadzorem wg. grafiku pracy.