buy english essays website that will write an essay for you resume writing for high school students college writing problems creative writing assignments for college students virginia woolf collected essays online research papers for fire service thesis custom background not working

HR WORKING GROUP

kwiecień 2015 r. - deklaracja poparcia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

maj 2015 r. - powołanie grupy roboczej d.s. HR (M. Witko, T. Borowski, R. Tokarz-Sobieraj, A. Micek Ilnicka, P. Warszyński, Z. Adamczyk, J. Olszówka, A. Niedzielska, M. Wieciech-Figura)

lipiec 2015-czerwiec 2016 r. - prace nad dokumentacją HRS4R IKiFP PAN, Action Plan - wersja 2016

8 czerwca 2016 r. - Komisja Europejska przyznaje IKiFP PAN prawo do posługiwania się logo i wyróżnieniem HR Excellence in Research

lipiec 2018 r. - aktualizacja składu grupy roboczej d.s HR

5 listopada 2019 r. - akceptacja Interim Report


WYNIKI COROCZNYCH ANKIET

  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2016. - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2017. - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2018. - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2019. - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2020. - [PDF]

 

PROTOKOŁY SPOTKAŃ GRUPY ROBOCZEJ d.s HR

Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej ds. HR w IKiFP PAN - 2017 - [PDF]

GRUPA ROBOCZA HR

prof. dr hab. Małgorzata Witko - Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Maciej Szaleniec - Z-ca Dyrektora d.s Naukowych
prof. dr hab. Tomasz Borowski - reprezentant pracowników naukowych
prof. dr hab. Piotr Warszyński - reprezentant pracowników naukowych
dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj  - Z-ca Dyrektora d.s. Ogólnych
dr hab. Nika Spiridis  - Sekretarz Rady Naukowej
dr hab. Anna Micek-Ilnicka - Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik - przewodnicząca komisji Rady Naukowej ds. osobowych
dr inż. Kinga Freindl - reprezentant pracowników badawczo-technicznych
dr Anna Pajor-Świerzy - reprezentant pracowników naukowych
mgr Agata Ogórek - Sekretarz Naukowy Instytutu
mgr Aleksandra Niedzielska - Dział projektów
mgr Magdalena Wieciech-Figura - Dział projektów
mgr inż. Agnieszka Winiarska - reprezentantka doktorantów