HR WORKING GROUP

kwiecień 2015 - deklaracja poparcia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

maj 2015 - powołanie grupy roboczej d.s. HR (M. Witko, T. Borowski, R. Tokarz-Sobieraj, A. Micek Ilnicka, P. Warszyński, Z. Adamczyk, J. Olszówka, A. Niedzielska, M. Wieciech-Figura)

lipiec 2015-czerwiec 2016 - prace nad dokumentacją HRS4R IKiFP PAN, Action Plan - wersja 2016

8 czerwca 2016 - Komisja Europejska przyznaje IKiFP PAN prawo do posługiwania się logo i wyróżnieniem HR Excellence in Research

lipiec 2018 - aktualizacja składu grupy roboczej d.s HR (M. Witko, M. Szaleniec, R. Tokarz-Sobieraj, A. Micek Ilnicka, D. Rutkowska-Żbik, A. Niedzielska, M. Wieciech-Figura)


WYNIKI COROCZNYCH ANKIET

  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2016. - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2017. - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2018. - [PDF]

 

PROTOKOŁY SPOTKAŃ GRUPY ROBOCZEJ d.s HR

Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej ds. HR w IKiFP PAN - 2017 - [PDF]

 

GRUPA ROBOCZA HR

prof. dr hab. Małgorzata Witko - Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Maciej Szaleniec - Z-ca Dyrektora d.s Naukowych
prof. Tomasz Borowski - reprezentant pracowników naukowych
prof. Piotr Warszyński - reprezentant pracowników naukowych
dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj  - Z-ca Dyrektora d.s. Ogólnych
dr hab. Nika Spiridis  - Sekretarz rady Naukowej
dr hab. Anna Micek-Ilnicka - Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik - przewodnicząca komisji Rady Naukowej ds.
dr inż. Kinga Freindl - reprezentant pracowników badawczo-technicznych
dr Anna Pajor-Świerzy - reprezentant asystentów
mgr Agata Ogórek - Sekretarz Naukowy Instytutu
mgr Aleksandra Niedzielska -
mgr Magdalena Wieciech-Figura
mgr inż. Agnieszka Winiarska - reprezentatka doktorantów