HR WORKING GROUP

kwiecień 2015 r. - deklaracja poparcia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

maj 2015 r. - powołanie grupy roboczej d.s. HR (M. Witko, T. Borowski, R. Tokarz-Sobieraj, A. Micek Ilnicka, P. Warszyński, Z. Adamczyk, J. Olszówka, A. Niedzielska, M. Wieciech-Figura)

lipiec 2015-czerwiec 2016 r. - prace nad dokumentacją HRS4R IKiFP PAN, Action Plan - wersja 2016

8 czerwca 2016 r. - Komisja Europejska przyznaje IKiFP PAN prawo do posługiwania się logo i wyróżnieniem HR Excellence in Research

lipiec 2018 r. - aktualizacja składu grupy roboczej d.s HR

5 listopada 2019 r. - akceptacja Interim Report


WYNIKI COROCZNYCH ANKIET

  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2016. - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2017. - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2018. - [PDF]
  • Wyniki corocznej ankiety HR dla badaczy IKiFP PAN. Ankieta obejmująca oceną rok 2019. - [PDF]

 

PROTOKOŁY SPOTKAŃ GRUPY ROBOCZEJ d.s HR

Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej ds. HR w IKiFP PAN - 2017 - [PDF]

GRUPA ROBOCZA HR

prof. dr hab. Małgorzata Witko - Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Maciej Szaleniec - Z-ca Dyrektora d.s Naukowych
prof. dr hab. Tomasz Borowski - reprezentant pracowników naukowych
prof. dr hab. Piotr Warszyński - reprezentant pracowników naukowych
dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj  - Z-ca Dyrektora d.s. Ogólnych
dr hab. Nika Spiridis  - Sekretarz Rady Naukowej
dr hab. Anna Micek-Ilnicka - Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik - przewodnicząca komisji Rady Naukowej ds. osobowych
dr inż. Kinga Freindl - reprezentant pracowników badawczo-technicznych
dr Anna Pajor-Świerzy - reprezentant pracowników naukowych
mgr Agata Ogórek - Sekretarz Naukowy Instytutu
mgr Aleksandra Niedzielska - Dział projektów
mgr Magdalena Wieciech-Figura - Dział projektów
mgr inż. Agnieszka Winiarska - reprezentantka doktorantów