Galeria STM

Fe/W(540)

Jednorodnie namagnesowane ferromagnetyczne nano-wyspy Fe na W(540) dają potencjalną gęstość zapisu rzędu 50 Gbit/cal2.

FeO/Pt(997)

Epitaksjalna monowarstwa FeO na wicynalnej powierzchni Pt(997). Stopnie podłoża odwzorowane są w morfologii warstwy tlenku

Au/Fe3O4(001)

Pojedyncze atomy i klastery Au na powierzchni Fe3O4(001) symulują metaliczny katalizator na nośniku tlenkowym.

LEED struktura (3x2) O2 na Fe

Obraz LEED nowej struktury (3x2) tlenu zaadsorbowanego na powierzchni Fe(110).

VDOS Fe(110)

Wibracyjna gęstość stanów na powierzchni Fe(110) otrzymana z pomiarów jądrowego, nieelastycznego rozpraszania promieniowania synchrotronowego.

XPS PtBi

Analiza widma fotoelektronów dla elektrody PtBi spolaryzowanej w 0.5 M H2SO4(0.8V vs. SCE)dla różnych kątów wyjścia z próbki.