Nanostruktury powierzchniowe

Kierunki Badawcze

  • Metaliczne i tlenkowe nanostruktury na powierzchniach wicynalnych - struktura i reaktywność.
  • Mechanizm katalitycznej aktywności nanocząstek Au na tlenkowym nośniku w procesie utleniania CO.
  • Adsorpcja tlenu i utlenianie powierzchni Fe.
  • Fonony na powierzchni i w nanostrukturach.
  • Spektroskopia fotoelektronów w złożonych materiałach.

Współpraca