Grants

2007-2009 „IUP: Casein polyelectrolyte mutlilayer films”, 81/N-ECO-NET/2007/0, project leader: Piotr Warszyński; project team: Lilianna Szyk-Warszyńska, Ewelina Jarek, Robert Socha, Joanna Piekoszewska (PhD student).

2007-2010 „Multifunctional Particulate Systems for Nanomedicine –NANOMEDPART”- MATERA ERANET, project coordinator: Piotr Warszyński; project team: Lilianna Szyk-Warszyńska, Grazyna Para, Robert Socha, Krzysztof Szczepanowicz (PhD student), Dorota Dronka-Góra (PhD student), Tomasz Jasiński (PhD student).

2007 – 2010 „Effective photocatalytic-membrane methods of removal of organic contaminants for water treatment” NOMRemove, EEA Financial Mechanism contract no: EEA PL0084-SGE-00109-E-V2-EEA-FM, project leader: Piotr Warszyński, project team: Paweł Nowak, Lilianna Szyk-Warszyńska, Robert Socha, Jacek Gurgul, Justyna Dziedzic (PhD student), Magdalena Elżbieciak (PhD student), Dawid Wodka (PhD student), Krzysztof Szczepanowicz (PhD student).

2007-2010 „Nanoinżynieria enzymatyczna selektywnie przepuszczalnych membran”, 1206/GDR/2007/03, project team: Kazimierz Małysa, Piotr Warszyński, Lilianna Szyk-Warszyńska, Ewelina Jarek, Jan Zawała (PhD student), Joanna Piekoszewska (PhD student), Tomasz Jasinski (PhD student).

2008 – 2012 „Multi-level protection of materials for vehicles by "smart" nanocontainers – MUST”, 7th FP EC, NMP3-LA-2008-214261, project leader: Piotr Warszynski, project team: Lilianna Szyk-Warszyńska, Paweł Nowak, Robert Socha, Krzysztof Szczepanowicz, Magdalena Elżbieciak (PhD student), Małgorzata Krzak (PhD student), Dawid Wodka (PhD student).

2008-2012 „Multifunctional Surface Coatings and Highly Scratch Resistant Plastic Parts – NANOREP II”, 102/ERA-NET/2008, project leader: Piotr Warszynski, project team: Lilianna Szyk-Warszynska, Grazyna Para, Robert Socha, Krzysztof Szczepanowicz, M. Adamczak(PhD student), Anna Pajor-Świerzy (PhD student), Tomasz Kruk (PhD student).

2008-2011 „Nanoscale Surface Treatments to Functionalise Polymer Particles for Electronic Applications - PARFUN”, 101/ERA-NET/2008, project leader: Piotr Warszynski, project team: Lilianna Szyk-Warszynska, Marta Kolasińska, Anna Trybała (PhD student), Tomasz Kruk (PhD student).

2009 – 2011 „Controlled adsorption as a method of protection against the environment contamination caused by the oxidation of metal sulfides”, N N523 451336, project leader: Paweł Nowak, project team: Robert Socha, Dariusz Mucha, Aleksandra Pacuła, Michał Mosiałek, Daria Napruszewska, Maciej Szaleniec, Adam Węgrzynowicz (PhD student).

2009-2013 „F3 Factory Flexible, Fast and Future Factory – European Chemistry Consortium Begins the Journey into the Future of Production” 7th FP EU NMP2-LA-2009-228867, project leader: Piotr Warszyński; project team: Krzysztof Szczepanowicz, Lilianna Szyk-Warszyńska, Karolina Podgórna (PhD student).

2010 – 2011 „Experimental study on the deposition of rhenium and its alloys, especially alloys of the composition close to so called superalloys, on the metallic substrate by electrolysis”, research to order of the industrial partner KGHM ECOREN S.A., project leader: Paweł Nowak, project team: Grzegorz Mordarski, Elżbieta Bielańska, Robert Socha, Dariusz Mucha, Roman Dula, Daria Napruszewska, Dawid Wodka (PhD student), Maciej Tatko (PhD student).

2010-2012 “Structure and Electric Properties of the Composite Films Containing Conductive Nanoparticles” HOMING PLUS, project leader: Marta Kolasińska-Sojka, project team: Magdalena Elżbieciak (PhD student), Dawid Wodka (PhD student).

2010-2013 „Composite cathodes containing silver for solid-oxide fuel cells SOFC operating at temperatures of 600 °C and the lower”, N N507 616638, project leader: Michał Mosiałek, project team: Paweł Nowak, Grzegorz Mordarski, Robert Socha, Elżbieta Bielańska, Dariusz Mucha, Aleksandra Pacuła, Aneta Michna, Małgorzata Zimowska, Jakub Barbasz, Magdalena Dudek, Joanna Wojewoda-Budka, Manuela Reben, Alicja Rapacz-Kmita, Marcin Przybyła, Maciej Tatko (PhD student), Aneta Kędra (PhD student).

2011-2014 „Funkcjonalizacja filmów polimerowych jako narzędzie do otrzymywania nowoczesnych nanomateriałów o znacznym potencjale aplikacyjnym” SONATA UMO-2011/01/D/ST5/04913, project leader: Marta Kolasińska-Sojka, project team: Magdalena Elżbieciak-Wodka, Anna Pajor-Świerzy (PhD student), Tomasz Kruk (PhD student), Magdalena Włodek (PhD student), Marta Szczęch (PhD student).

2011-2014 „Zastosowanie emulsyfikacji membranowej do produkcji rdzeni nano- i mikrokapsułek” NCN 7573/B/H03/2011/40, project leader: Piotr Warszyński, project team: Krzysztof Szczepanowicz, Jan Zawała, Małgorzata Adamczak (PhD student), Małgorzata Krzak (PhD student), Karolina Podgórna (PhD student).

2012-2015 „Opis mechanizmu oddziaływań surfaktant-polielektrolit w procesie tworzenia nowej generacji nanonosników” – OPUS 2011/03/B/ST4/01217, project leader: Piotr Warszyński, project team: Grażyna Para, Ewelina Jarek, Krzysztof Szczepanowicz, Lilianna Szyk-Warszyńska.

2012-2014 „Synteza biozgodnych nanośników dla wybranych substancji neuroprotekcyjnych” PRELUDIUM 2011/03/N/ST5/04808, project leader: Marek Piotrowski (PhD student).

2012-2014 „Udoskonalenie metody detekcji nadtlenku wodoru po przez modyfikację nanocząstek błękitu pruskiego polimerami przewodzącymi oraz zredukowanym tlenkiem grafenu”, PRELUDIUM NCN 2012/07/N/ST4/00350, project leader: Anna Pajor-Świerzy.

2012-2017 „Wcelowane dostarczanie leków - synteza i funkcjonalizacja nanonośników”, SONATA 2011/03/D/ST5/05635, project leader: Krzysztof Szczepanowicz, project team: Tomasz Kruk (PhD student), Karolina Podgórna (PhD student), Marta Łapczyńska (PhD student).

2013-2016 „Wielowarstwowe filmy polimerowe zawierające nanocząstki oraz grafen jako funkcjonalne powłoki i membrany”, PRELUDIUM, 2012/07/N/ST5/00173, project leader: Tomasz Kruk (PhD student).

2013-2015 „Magnetyczne systemy dostarczania leków z możliwością sterowanego uwalniania czynnika aktywnego”, Iuventus PLUS IP2012 058972, project leader: Krzysztof Szczepanowicz, project team: Karolina Podgórna (PhD student).

2013-2015 „Functional joining of dissimilar materials using directed self-assembly of nanoparticles by capillary-bridging – HyperConnect, 7th FP EC 310420, project leader: Piotr Warszyński, project team: Lilianna Szyk-Warszyńska, Krzysztof Szczepanowicz, Magdalena Elżbieciak-Wodka, Grzegorz Potasiewicz, Tomasz Kruk (PhD student).

2013-2016 „Nanoparticulate Delivery Systems for Therapies Against Neurodegenerative Diseases- NanoNeucar”, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, ID 199523, project coordinator: Piotr Warszyński, workpackage leader: Krzysztof Szczepanowicz, project team: Marek Piotrowski (PhD student), Karolina Podgórna (PhD student), Marta Szczęch (PhD student), Anna Kida (PhD student).

2014-2016 “In-line Procesing of n+/p and p/p+ Junction System for Cheap Photovoltaic Module Production - InlinePV” - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza ID 199380 Core, project coordinator: P. Warszyński, workpackage leader: Robert Socha, project team: Aneta Kędra (PhD student), Tomasz Kruk (PhD student), Joanna Wojas (PhD student).

2016-2017 „Filmy polielektrolitowo-lipidowe z wbudowanymi hydrofobowymi nanocząstkami” - PRELUDIUM – project leader: Magdalena Włodek (PhD student).