• Termin składania sprawozdań z działalności naukowo-badawczej z roku akademickiego 2018/2019 - do 15 września 2019 r.

  2018/2019

  • Zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 odbywać się będą w piątek w IKiFP PAN, ul. Niezapominajek 8, według następującego harmonogramu:

   9.30-12.45    Zajęcia "Podstawy dydaktyki akademickiej"     
   Grupa A (chemia/fizyka) - 1, 15, 29 marca; 12 kwietnia; 10, 24 maja; 7 czerwca
   Grupa B (medycyna/farmakologia) - 8, 22 marca; 5, 26 kwietnia; 17, 31 maja; 14 czerwca   

   13.00-15.15   Zajęcia "Metody badań naukowych w medycynie i naukach o zdrowiu" / Seminarium doktoranckie
   Metody - 1, 8, 29 marca; 12 kwietnia; 10, 17, 24 maja
   Seminarium - 15, 22 marca; 5, 26 kwietnia; 31 maja

   Sylabusy przedmiotów w "Programie ramowym"

 • Formy podziękowań

  XY dziękuje za stypendium naukowe w ramach projektu numer POWR.03.02.00-00-I013/16
  XY acknowledges the fellowship with the project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16


  XY dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu InterDokMed numer POWR.03.02.00-00-I013/16
  XY acknowledges the support of InterDokMed project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16   WYKŁADY

 • Wykład "Mikrobiom i biofilm bakteryjny" koordynowany przez prof dr hab. Magdalenę Strus odbędzie się 7 czerwca 2019 r.  godz. 10.30 w  sali wykładowej (II piętro) w Katedrze Mikrobiologii, ul. Czysta 18

  Tematyka zajęć:
  1. Znaczenie mikrobioty przewodu pokarmowego w stanie zdrowia i choroby - część I. (molekularne i mikrobiologiczne metody oceny ludzkiego mikrobiomu , cukrzyca typ. I i II, otyłość , celiakia) - prowadzący dr hab. Tomasz Gosiewski
  2. Znaczenie mikrobioty przewodu pokarmowego w stanie zdrowia i choroby - część II. (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ -FISH, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) - prowadzący prof. dr hab. Magdalena Strus
  3. Biofilm bakteryjny (znaczenie kliniczne, metody wykrywania) - prowadzący prof. dr hab. Magdalena Strus
  4. Biofilm bakteryjny, a komórki układu immunologicznego - prowadzący prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz


 • Warsztaty językowe
  Miejsce realizacji: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, ul. Niezapominajek 8


  I etap -  - Tematyka zajęć - autoprezentacja/interview; small talks;

  25-26 maja

  9.00-10.30 zajęcia
  10.30-11.00 przerwa
  11.00-12.30 zajęcia w grupach
  12.30-13.30 obiad
  13.30-15.00 zajęcia w grupach
  15.00-15.30 przerwa kawowa
  15.30-17.00 zajęcia

  II etap -  - Tematyka zajęć - Academic writing courses

  15-16 czerwca

  9.00-10.30 zajęcia
  10.30-11.00 przerwa
  11.00-12.30 zajęcia w grupach
  12.30-13.30 obiad
  13.30-15.00 zajęcia w grupach
  15.00-15.30 przerwa kawowa
  15.30-17.00 zajęcia


 • Wykład "Proteomika" prowadzony przez prof. dr hab. Wojciecha Piekoszewskiego, będzie prowadzony w Wydziale Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, w dniach:
  13 maja (poniedziałek) 13.30-16.30 - sala A1-01
  15 maja (środa) 12.00-13.30 - sala A1-01
  16 maja (czwartek) 8.00-10.00 sala A0-01
  17 maja (piątek) 12.00-15.00 - sala A0-04

 • Wykład "Biokataliza" prowadzony przez dr hab. Macieja Szaleńca prof. IKiFP/dr Macieja Guzika, będzie prowadzony w IKiFP PAN, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, w dniach:
  6 maja (poniedziałek) 14.00-15.30 - wykład wprowadzający: enzymy wlaściwości katalityczne i pomiar aktywności
  13 maja
  <(poniedziałek) 13.00-15.15 - model MM, dwu-substratowe, zależność od pH i temperatury
  20 maja
  (poniedziałek) 13.00-15.15 - metody modelowania mechanizmów reakcji enzymatycznych, otrzymywanie enzymów rekombinowanych, immobilizacja enzymów
  27 maja (poniedziałek) 13.00-15.15 -
  bioprocesy w fermentorach i reaktorach, lipazy-eksryfikacja, transestryfikacja, enzymatyczny rozdział kinetyczny
  3 czerwca (poniedziałek)
  13.00-15.15 -
  hydrolazy, oksydoreduktazy, transaminazy i inne enzymy
  10 czerwca (poniedziałek) 14.00-14.45

 • Wykład "Biomechanika mózgu" prowadzony przez dr Katarzynę Pogodę, będzie prowadzony w sali studium doktoranckiego (I piętro) w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152 w dniach:
  9 maja (czwartek), 16 maja (czwartek), 29 maja (środa) i 6 czerwca (czwartek)
  w godzinach 14.00-15.30 (4 spotkania 2 x 45 minut)

 • Wykład "Radiopharmaceuticals" prowadzony przez prof. Marcello Leopoldo (Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy), odbędzie się 22 maja 2019r. w Instytucie Farmakologii PAN, ul. Smętna 12
  10.00-11.30
  Part 1 -Introduction to diagnostic (Positron Emission Tomography -PET- and Single Photon Emission Computed Tomography – SPECT- technologies) and therapeutic radiopharmaceuticals
  Part 2 -SPECT technology: Principles, SPECT radionuclides, selected examples of SPECT radiotracers approved for use in humans (radiosynthesis, applications in laboratory animals)
  11.30-12.00 coffee break
  12.00-13.30
  Part 3 - PET technology: Principles, PET radionuclides; PET radiotracers approved for use in humans (radiosynthesis, applications in laboratory animals)
  Part 4- Characteristics of a PET radiotracer; strategies to develop a PET radiotracer; PET technology in preclinical research and in drug development

 • Wykład "Techniki badawcze w biomedycynie" koordynowany przez dr Macieja Suskiego odbywać się będzie w sali seminaryjnej Katedry Farmakologii (ul. Grzegórzecka 16) według następującego harmonogramu:
  24.04 13:30-15:00    „Podstawy genomiki” (dr Paweł Wołkow, Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON)
  08.05 13:30-15:00    „Podstawy technik biologii molekularnej” (prof. Marek Sanak, II Katedra Chorób Wewnętrznych)
  15.05 13:30-15:00    „Techniki obrazowe w badaniach biologicznych - mikroskopia” (prof. Krzysztof Okoń, Katedra Patomorfologii)
  22.05 13:30-15:00    „Podstawy technik inżynierii genetycznej” (dr Marcin Magierowski, Katedra Fizjologii)
  29.05 13:30-15:00    „Wybrane techniki analityczne w badaniach diagnostycznych” (prof. Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej)
  05.06 13:30-15:00    „Cytometria przepływowa” (prof. Jarosław Baran, Zakład Immunologii i Transplantologii)
  12.06 13:30-15:00    „Metody badan proteomicznych. Wstęp do metabolomiki” (dr Maciej Suski, Katedra Farmakologii)
 • Wykład "Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji", prowadzony przez Mariusz Miguta (StatSoft)/dr hab. Macieja Szaleńca, prof IKiFP, odbywa się według następującego harmonogramu"

  piątek 15 lutego: 10.00-18.45
  poniedziałek 18 lutego: 13.30-18.45

  Zajęcia odbywają się w budynku WYDZIAŁU CHEMII UJ (ul. Gronostajowa 2) w salach A1-10 i A1-11

 • Zajęcia w STYCZNIU (4, 11 18, 25) odbywają się według następującego planu:

  9.00-10.30    Wykład kierunkowy "Farmakologia chorób cywilizacyjnych"                      
  10.45-12.15   Wykład kierunkowy "Fizyka w pigułce"
  12.30-13.10    Seminarium doktoranckie
                     

 • Zajęcia w GRUDNIU (7, 14, 21) odbywają się według następującego planu:

  11.00-12.30    Wykład kierunkowy "Farmakologia chorób cywilizacyjnych"                      
  12.45-13.35    Seminarium doktoranckie
  14.00-16.00   Wykład kierunkowy "Fizyka w pigułce"


 • Wykłady "Farmakologia chorób cywilizacyjnych" rozpoczynamy w dniu 7 grudnia o godz. 11.00

 • Wykłady "Fizyka w pigułce" rozpoczynamy w dniu 7 grudnia o godz. 14.00 (w dniach 7.12, 14.12, 21.12 wykłady będą się rozpoczynać o godz. 14.00 i będą trwać do godz. 16.00 - w ten sposób zostanie zrealizowanych 8h planowanych zajęć)
 • W dniu 2 listopada 2018 r. NIE MA ZAJĘĆ

 • W dniu 26.10.2018 r. nie odbędzie się wykład prof. Sierżęgi z cyklu "Choroby cywilizacyjnie", z godz. 13.30 .
  Nowy termin wykładu 9.11.2018 r. godz. 15.00

 • Zajęcia w roku akademickim 2018/2019 rozpoczynamy 5 października (piątek)

 • Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego odbędzie się 10 października 2018 r. (środa)

 • Zajęcia w roku akademickim 2018/2019 odbywają się według następującego planu:

  10.00-11.30    Wykład kierunkowy "Chemia w pigułce" (5.10-23.11.2018)
                          Wykład kierunkowy "Fizyka w pigułce" (30.11.2018-25.01.2019)
  12.00-12.50    Seminarium doktoranckie
  13.30-15.00    Wykład kierunkowy "Choroby cywilizacyjne" (5.10-30.11.2018)
                          Wykład kierunkowy "Farmakologia chorób cywilizacyjnych" (7.12.2018-25.01.2019)


 • Organizacja roku akademickiego 2018/2019 [PDF]


  2017/2018

 • Warsztaty stacjonarne z nauk translacyjnych odbędą się
  w dniach 22-24 czerwca 2018 r.
  w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  według następującego planu [plan warsztatów]

 • Zajęcia w roku 2017/2018 odbywają się według następującego planu:

  8.45-10.15      Wykład kierunkowy "Chemia w pigułce" (8x1,5h 2 marca - 27 kwietnia)
                         Wykład kierunkowy "Fizyka w pigułce" (7x1,5h 4 maja - 15 czerwca)
  10.30-12.00    Statystyka (30h 2 marca - 15 czerwca)
  12.15-13.00    Seminarium doktoranckie (15h 2 marca - 15 czerwca)
  13.45-15.15    Wykład kierunkowy "Choroby cywilizacyjne" (7x1,5h 2 marca - 20 kwietnia)
                          Wykład kierunkowy "Farmakologia chorób cywilizacyjnych" (7x1,5h 27 kwietnia-15 czerwca)

 • Treść podziękowań (do umieszczenia w abstraktach, publikacjach, wydawnictwach)

  XY dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu InterDokMed numer POWR.03.02.00-00-I013/16
  XY acknowledges the support of InterDokMed project  no. POWR.03.02.00-00-I013/16


 • Warsztaty z nauk translacyjnych odbędą się w dniach 22-24 czerwca 2018 r.

 • 5.02.2018 - Wyniki rozmów kwalifikacyjnych kandydatów do InterDokMed [wyniki]

 • 29-30.01.2018 - Planowe rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do InterDokMed [rozpis rozmów].

 • Skład komisji rekrutacyjnej do II naboru [plik]

 • Zakończono nabór dokumentacji od kandydatów do InterDokMed (II nabór - limit przyjęć 15 osób).

 • 22.01.2018 - Zakończono nabór dokumentacji od kandydatów do InterDokMed (II nabór - limit przyjęć 15 osób).

 • 27.11.2017 - Rozpoczęto nabór dokumentacji od kandydatów do InterDokMed (II nabór - limit przyjęć 15 osób).

 • 27.11.2017 - Rozstrzygnięto konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach InterDokMed - skierowany do SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK PARTNERSKICH. Lista tematów pod adresem [lista tematów zakwalifikowanych do II naboru].

 • 18.10.2017 - Ogłoszono konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach InterDokMed - skierowany do SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK PARTNERSKICH.

  Rada Programowa, Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed ogłasza nabór na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach tych studiów  (informacje poniżej), przewidzianych do realizacji w ramach II naboru.

  Zgłoszony temat powinien wpisywać się w tematykę badawczą ŚSD InterDokMed „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej”. Temat powinien być realizowany pod opieką dwóch opiekunów naukowych/promotorów reprezentujących różne jednostki i różne dyscypliny naukowe, przy czym jedna z dyscyplin jest dyscypliną wiodącą (za dyscyplinę wiodącą uznaję się tę, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wnosi większy wkład naukowy). Zwracamy szczególna uwagę na fakt, że realizacja tematu powinna zakończyć się obroną pracy doktorskiej w ciągu 4 lat.

  Propozycje tematów, w postaci wypełnionego Załącznika 1, należy złożyć do dnia 17 listopada 2017 r.:

  - wersję elektroniczną należy przesłać na adres ncdokmed(at)cyf-kr.edu.pl

  - podpisaną wersję papierową należy złożyć w jednostek partnerskich:

  • w IKiFP PAN – u Pani Aleksandry Niedzielskiej/Magdalena Wieciech-Figura
  • w IF PAN – u Pani prof. dr hab. Agnieszki Basty-Kaim
  • w IFJ PAN – u Pani prof. dr hab. Małgorzaty Lekkiej
  • w WCh UJ – u Pani prof. dr hab. Grażyny Stochel
  • w WL UJ CM – u Pana prof. dr hab. Rafała Olszaneckiego

 • 03.10.2017 - Na stronie zamieszczono Regulamin oraz wniosek przyznawania stypendium InterDokMed.
 • 29.09.2017 - Uroczystość rozpoczęcia studiów (wspólna dla wszystkich jednostek) odbędzie się 12 października 2017 r., o godz. 12.00 w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (ul.Niezapominajek 8, 30-239 Kraków)

 • 29.09.2017 - Zajęcia w semestrze zimowym 2017/2018 ograniczają się wyłącznie do samodzielnej pracy naukowej pod kierownictwem opiekunów i zajęć z języka angielskiego (30h/semestr), realizowanych w jednostkach partnerskich - szczegóły u koordynatorów. Pozostałe zajęcia (dydaktyka, statystyka, wykłady, seminarium) będą realizowane w II semestrze w piątki w godz. 8.30-17.00 w IKiFP PAN.

 • 29.09.2017 - Ogłoszono wyniki I rekrutacji InterDokMed.

 • 19.09.2017 - Ogłoszono harmonogram pierwszej rekrutacji na InterDokMed w dniach 25-27.09.2017.

 • 31.5.2017 - Rozstrzygnięto konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach InterDokMed
  • Lista tematów zakwalifikowanych do finansowania w ramach InteDokMed.

 • Nasz projekt Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16, Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (w ramach projektu każda z pięciu jednostek partnerskich podejmie się kształcenia 10 doktorantów, w ramach interdyscyplinarnych projektów naukowych).