Informacje Dodatkowe

Linki do stron internetowych dotyczących ofert pracy:

BIP MNiSW - nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych: http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/

Centrum Karier AGH - baza ofert pracy: http://www.praca.ck.agh.edu.pl/

Sekcja Karier UJ - baza ofert pracy: http://www.biurokarier.uj.edu.pl/strefa-studenta/oferty-pracy

http://www.praca.ck.agh.edu.pl/