Informacje ogólne

  • Organizacja zajęć na studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021 [wersja PDF]
  • Program ramowy MSD - dla osób które rozpoczęły studia w latach 2009-2011  [wersja PDF]
  • Program ramowy MSD - dla osób które rozpoczęły studia w latach 2011-2013  [wersja PDF]
  • Program ramowy MSD - dla osób które rozpoczęły studia w latach 2014-2016   [wersja PDF]
  • Program ramowy MSD - dla osób które rozpoczęły studia w latach 2017-2018 [wersja PDF]