InterDokMed - INFORMACJE OGÓLNE

Akty prawne na bazie których działają ŚSD InterDokMed

Doktoranci podlegają przepisom studiów doktoranckich obowiązujących w jednostce, zatrudniającej ich opiekuna naukowego/promotora z dyscypliny wiodącej.

Regulamin studiów doktoranckich w IKiFP PAN

Regulamin studiów doktoranckich w IF PAN

Regulamin studiów doktoranckich w IFJ PAN

Regulamin studiów doktoranckich w WCh UJ

Regulamin studiów doktoranckich w WL UJ CM

 

Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed

 dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj prof IKiFP 

Rada Programowa Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed

  1. prof. dr hab. Małgorzata Witko (IKiFP PAN)
  2. dr hab. Maciej Szaleniec, prof. IKIFP

  3. prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim (IF PAN)
  4. prof dr hab. Władysław Lasoń (IF PAN)

  5. prof. dr hab. Małgorzata Lekka (IFJ PAN)
  6. dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN (IFJ PAN)

  7. prof. dr hab. Grażyna Stochel (WCh UJ)
  8. prof. dr hab. Wojciech Macyk (WCh UJ)

  9. prof. dr hab. Joanna Pera (WL UJ CM)
  10. prof. dr hab. Rafał Olszanecki (WL UJ CM)

Tematy prac doktorskich realizowane w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed [PDF]