InterDokMed - Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej


Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed są CZTEROLETNIMI, INTERDYSCYPLINARNYMI, STACJONARNYMI studiami doktoranckimi prowadzonymi:

 • w obszarze nauk ścisłych
   w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
   w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
   w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinach: biologia medyczna, medycyna i stomatologia
   w dziedzinie nauk o zdrowiu.

 

 

Środowiskowe Studia Doktoranckie InterDokMed zostały utworzone przez pięć jednostek partnerskich:
- Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN)
- Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (IF PAN)
- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN)
- Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WCh UJ)
- Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (WL UJ CM).

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed przygotowują rozprawę doktorską pod opieką dwóch opiekunów naukowych/promotorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przy czym jedna z dyscyplin jest dyscypliną wiodącą (za dyscyplinę wiodącą uznaję się tę, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wnosi największy wkład naukowy).

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed rekrutowani są do jednostki zatrudniającej ich opiekuna naukowego/promotora z dyscypliny wiodącej i podlegają przepisom studiów doktoranckich obowiązujących w tej jednostce, która zapewnia miejsce pracy i niezbędną do pracy naukowej doktoranta aparaturę i materiały.

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed niezależnie od jednostki, w której są afiliowani realizują wspólny program studiów doktoranckich.

Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Farmakologii
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum

 

zopiclone sleeping pills online UK