Interferometr plamkowy

Instrument: Interferometr plamkowy

Lokalizacja: laboratorium 015B

Informacje ogólne:

Urządzenie służące do nieinwazyjnego wykrywania i obrazowania defektów powierzchni.

Urządzenie mierzy pole odkształceń z dokładnością do kilku mikrometrów. 

Może mierzyć odkształcenie w tylko jednym kierunku, może to być kierunek prostopadły  lub równoległy do płaszczyzny  obiektowej. 

Próbka powinna mieć w jasną, nieprzezroczystą  i matową powierzchnie.  

Pole obserwacji to około 3x5 cm .  

Próbka może być odkształcana mechanicznie w siłowniku z którym współpracuje interferometr.

Wyposażenie:

  • dedykowany siłownik do odkształceń statycznych,
  • układ do wzbudzania akustycznego.

Osoba kontaktowa: dr Leszek Krzemień tel. +48 12 6395 190

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu, według grafiku.