Interferometr plamkowy - zasady dostępu

Instrument: Interferometr plamkowy - Urządzenie służące do nieinwazyjnego wykrywania i obrazowania defektów powierzchni

 

Lokalizacja: laboratorium 015B

Wyposażenie: Dedykowany siłownik do odkształceń statycznych, układ do wzbudzania akustycznego.

Urządzenie mierzy pole odkształceń z dokładnością do kilku mikrometrów.  Może mierzyć odkształcenie w tylko jednym kierunku, może to być kierunek prostopadły  lub równoległy do płaszczyzny  obiektowej.  Próbka powinna mieć w jasną, nieprzezroczystą  i matową powierzchnie.   Pole obserwacji to około 3x5 cm .   Próbka może być odkształcana mechanicznie w siłowniku z którym współpracuje interferometr.

 

Osoba kontaktowa:

dr Leszek Krzemień

tel. 12 6395 190

Aparatura dostępna po przeszkoleniu oraz wg. grafiku.