Postacie z historii Instytutu

Dr hab. Jerzy Słoczyński

Absolwent  Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1955). W 1963 r. obronił prace doktorską w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Habilitację z chemii fizycznej zrobił w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (1977).

Życiorys naukowy docenta Słoczyńskiego związany jest z badaniami redukowalności i badaniami kinetyki układów tlenkowych. Pracując nad układem CoMoO4, uruchomił w Instytucie pracownię sorpcyjną (BET, wagę Cahn’a i wolumetryczną aparaturę sorpcyjną). Współpracował z wieloma zakładami przemysłowymi wychodząc naprzeciw ich problemom technologicznym. We współpracy z Zakładami Azotowymi w Kędzierzynie – Koźlu zajmował się m.in. problemem deaktywacji katalizatorów tlenkowych. Jest współautorem książki „Methanol synthesis: science and engineering”, Polish Scientific Publishers, 1994. We współpracy m.in. z Uniwersytetem w Lille prowadził badania nad reakcją utleniającego odwodornienia wybranych węglowodorów, w których skupił się na preparatyce, charakterystyce katalizatorów, a także kontynuował badania redukcji  i  zajmował się kinetyką reakcji ODH. Kolejnym problemem badawczym jakim się zajmował był  proces chemisorpcji tlenu w układach tlenkowych. W latach 1979-1980  odbył staż post-doktorski w Queens University, Kingston w Kanadzie.

Dorobek naukowy docent Słoczyńskiego to około 63 publikacji naukowych. Jest autorem wykładu monograficznego dla doktorantów Studium Doktoranckiego przy IKiFP PAN i autorem Skryptu „Adsorpcja a kataliza”, Kraków 2006.