Zasłużeni Mistrzowie IKiFP PAN

JERZY SŁOCZYŃSKI Associate Professor

  • 1955 - Magisterium z chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • 1963 - Doktorat z chemii fizycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
  • 1977 - Habilitacja z chemii fizycznej, Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk, Warszawa
  • 1979 - 80 - post-doctoral fellow, Queens University, Kingston, Canada