Kadry

Samodzielny referent ds współpracy z zagranicą i kadr

Maciej  Ksiażek

tel. +48 6395-139

email: ncksiaze(at)cyf-kr.edu.pl