Kamera MotiCam wraz z systemem cyfrowej rejestracji obrazów Motic Images Plus 2.0

Aparatura: Kamera MotiCam wraz z systemem cyfrowej rejestracji obrazów Motic Images Plus 2.0

Lokalizacja: laboratorium  301

Informacje ogólne:

Kamera cyfrowa 2 Mpix wraz z aparaturą (oświetlenie stroboskopowe) i oprogramowaniem pozwalającym na rejestrację obrazów szybko poruszających się obiektów.

Osoba kontaktowa: dr Marcel Krzan tel. +48 12 6395 131

Zasady dostępu: Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.