a good thesis statement parts of the business plan critical thinking question examples ghostwriter zoella whetstone library homework help center legal cv writing service

Informacja

Erasmus+ 2014-2020

Dnia 10 grudnia 2013 roku Komisja Europejska przyznała Instytutowi Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk tzw. kartę Erasmus na okres 2014-2020.

Decyzja Komisji Europejskiej - dokument PDF

Karta Erasmus - dokument PDF

 

Erasmus+ 2021-2027

Dnia 22 grudnia 2020 roku Komisja Europejska przyznała Instytutowi Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk tzw. kartę Erasmus na okres 2021-2027.

Decyzja Komisji Europejskiej - dokument PDF

Karta Erasmus 2021-2027 - dokument PDF

 

Kod Erasmusa: PL KRAKOW26

PIC: 999847095