Klaster obliczeniowy - Biokataliza

Instrument: Klaster obliczeniowy grupy Biokataliza teoretyczna i eksperymentalna
 
Lokalizacja: serwerownia IKiFP PAN - dostęp zdalny

Wyposażenie:

Klaster obliczeniowy składające się z ponad 200 rdzeni CPU i 6 rdzeni GPU (NVIDIA CUDA GPU)

Dostępny software:
* Programy kwantowo-chemiczne: Gaussian 09, Jaguar, Molcas
* Programy do symulacji klasycznych: Amber, NAMD2, AutoDock, Modeller

Osoba kontaktowa: prof. dr hab. Tomasz Borowski  tel. 12 6395 155

Zasady dostępu: Dostęp do klastra obliczeniowego dostępny po założeniu konta przez administratora i przeszkoleniu z systemu kolejkowego.