Klaster obliczeniowy - Kataliza

Instrument: Klaster obliczeniowy grupy "Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperyment"

Lokalizacja: serwerownia IKiFP PAN - dostęp zdalny

Hardware:

Klaster obliczeniowy składający się z ponad 150 rdzeni CPU. Od 2 do 8GB RAM na rdzeń. 14TB przestrzeni dyskowej.

Software:

  • Programy kwantowo-chemiczne: VASP, wien2k, Turbomole, StoBe, Gaussian 09
  • Inne: COMSOL Multiphysics, Matlab, biblioteki numeryczne Intel MKL

Osoba kontaktowa: dr Robert Gryboś tel. 12 6395 120

Zasady dostępu: Dostęp do klastra obliczeniowego dostępny po założeniu konta przez administratora i przeszkoleniu z systemu kolejkowego.